menu close menu

Algemeen

Algemene, praktische informatie over trouwen in Valkenburg

Trouwen en geregistreerd partnerschap

We spreken voor het gemak over trouwen, oftwel het aangaan van een huwelijk. Hiermee bedoelen we ook het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Voor beiden gelden precies dezelfde voorwaarden.

BABS

Deze afkorting is een afkorting voor de trouwambtenaar en zult u nog vaak tegenkomen. Het betekend Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Een BABS mag op vrijwillige basis de huwelijken en de registratie van de partnerschappen voltrekken. Een BABS is hiervoor apart aangesteld en beëdigd.

Waarmee begint u?

U begint met het regelen van de gewenste trouwzaal door contact op te nemen met team bevolking van de gemeente op tel. 043-6099223. Of met dé Grot van Valkenburg als u in de bijzondere trouwzaal van onze gemeente wilt trouwen.

In ondertrouw gaan

Een belangrijke stap is aangifte doen van uw huwelijk. Met deze huwelijksaangifte gaat u in ondertrouw.
Dit doet u maximaal één jaar voor de datum van het huwelijk en minimaal twee weken vooraf.

De aangifte doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u beiden of één van u woonachtig bent. Als u allebei in een andere gemeente woont, dan mag u kieze in welke van deze twee gemeenten u de aangifte doet. Uw gemeente zal het dossier van de huwelijksaangifte doorsturen naar de gemeente Valkenburg aan de Geul

Bij de huwelijksaangifte hoeft u geen akten en afschriften meer mee te nemen, zoals vroeger het geval was. Beide aanstaande echtgenoten moeten wel met de correcte burgerlijke staat in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) van een Nederlandse gemeente staan ingeschreven.

Woont u in het buitenland

Ook dan kunt u trouwen in Valkenburg, mits één van beiden de Nederlandse nationaliteit te bezit.

Hiervoor neemt u ruim van tevoren, minstens een half jaar, contact op met team bevolking van onze gemeente. Zij informeren u dan over de regelgeving en benodigde documeten.

Achternamen

Na het huwelijk kunt u zelf kiezen of u de naam van uw echtgeno(o)t(e) wilt gaan gebruiken. Uw achternaam wordt officieel niet gewijzigd.

Trouwboekje

Een trouwboekje is niet verplicht. Als u in Valkenburg trouwt kunt u kiezen uit twee modellen trouwboekjes. Voor meer informatie over de actuele modellen kunt u terecht bij team bevolking.

De ceremonie 

U ontvangt ongeveer een maand voor uw trouwdatum een brief met de gegevens van de BABS die uw huwelijk gaat sluiten. Doorgaans kunt u de huwelijksceremonie telefonisch bespreken.